Rada Dydaktyczna ISN

Rada Dydaktyczna Indywidualnych Studiów Nauczycielskich
  1. prof. UŚ dr hab. Michał Baczyński (Prodziekan Szkoły Doktorskiej UŚ)
  2. prof. UŚ dr hab. Maciej Bernasiewicz (Dyrektor Kierunku Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
  3. prof. UŚ dr Ewa Biłas-Pleszak (Dyrektor Kierunku Komunikacja cyfrowa, Komunikacja promocyjna i kryzysowa; Logopedia; Międzynarodowe studia polskie)
  4. prof. UŚ dr hab. Maciej Fic (Dyrektor kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie Kolegium ISM)
  5. dr hab. Adam Hibszer (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNP, Zespół ds. Kształcenia Nauczycieli w UŚ)
  6. mgr Dominika Hofman-Kozłowska (Kierownik Centrum Dydaktyki Uniwersytetu Otwartego)
  7. prof. UŚ dr hab. Anna Kałuża (Prodziekan ds. kształcenia i studentów WH)
  8. dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak (Dyrektor Kierunku Nauki o Rodzinie; Teologia)
  9. prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Rektor UŚ)
  10. prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak (WSiNoE, Dyrektor Centrum Badawczego - GAME LAB - International Laboratory for Game Studies and Design)
  11. dr Tomasz Pawlus (nauczyciel I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. S. Konarskiego STO w Katowicach)
  12. dr Marzena Podgórna (Instytut Chemii WNŚiT)
  13. prof. UŚ dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Zastępca Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, reprezentująca pracowników prowadzących zajęcia dla specjalności nauczycielskiej)
  14. prof. dr hab. Alfred Czogała (były Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia)
  15. Maciej Ałaszewski (student ISN)

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM