O Kolegium

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego

Jesteśmy dydaktyczną jednostką międzywydziałową, powołaną zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Jego Magnificencji prof. dr hab. Wiesława Banysia, 18 lutego 2014 roku, z połączenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodnicznych. Naszym zadaniem jest organizacja studiów międzydziedzinowych na Uniwersytecie Śląskim. Od roku akademickiego 2020/2021 prowadzimy również kształcenie na kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie. W przyszłości chcemy rozwijać naszą ofertę studiów. Kolegium kieruje Dyrektor Kolegium ISM przy pomocy zastępców oraz Rada Kolegium ISM.

Kolegium ISM:

  • organizuje kształcenie na Indywidualnych Studiach Międzydziedzinowych I i II stopnia (od roku 2019/2020)
  • kształci na kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie I stopnia (od roku 2020/2021)
  • może prowadzić kształcenie na innych kierunkach studiów

W dokumentacji innojęzycznej Kolegium ISM UŚ posługuje się następującymi nazwami: 

angielski: University of Silesia College of Interdisciplinary Individual Studies

niemiecki: Hochschulkollegium für Interdisziplinäres und Individuelles Studium an der Schlesischen Universität Katowice

rosyjski: Многопрофильный Колледж Индивидуального Обучения Силезского Үниверситета

francuski: Collège Universitaire des Hautes Etudes Individuelles Pluridisciplinaires

hiszpański: Colegio de Estudios Individuales Interdepartamentales de la Universidad de Silesia

 

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM