Księgozbiór prof. Szymutki

 prof. Stefan Szymutko 1958-2009 prof. Stefan Szymutko (1958-2009)

Dzięki uprzejmości Pani Alicji Szymutko, Kolegium ISM stało się nowym repozytorium księgozbioru zmarłego w 2009 roku Profesora Stefana Szymutki. Księgozbiór liczący 1847 pozycji jest niezwykle cenną pamiątką po Profesorze, a teraz może służyć studentom, pracownikom, wszystkim zainteresowanym. Naturalną koleją rzeczy przeważają tu tytuły literaturoznawcze, bogaty jest też jednak dział filozoficzny czy beletrystyczny. Nieocenioną wartością jest spersonalizowany charakter zbioru - zachowane zostały odręczne notatki Właściciela, niejednokrotnie w publikacjach znaleźć można fiszki zdradzające tryb pracy badacza. Wiele dzieł Profesor otrzymał bezpośrednio od ich autorów, o czym świadczą serdeczne dedykacje. 

Zbiór został skatalogowany i przygotowany do udostępniania przez praktykantów kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Chęć wypożyczenia książki należy zgłosić u pracownika Kolegium.

Profesor Stefan Szymutko 

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wieloletni pracownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego. Historyk literatury, znawca polskiej prozy XX wieku, eseista. Głównym przedmiotem Jego zainteresowań badawczych była relacja między literaturą i rzeczywistością. Najwybitniejszy znawca literackiej twórczości Teodora Parnickiego. W 1997 roku współtworzył Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, którego był pierwszym prezesem w latach 1998-2001. Znakomity organizator nauki i wychowawca kolejnych pokoleń polskich literaturoznawców. Autor uznanych dzieł: Zrozumieć Parnickiego (1992), Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i w literaturoznawstwie (1998), Nagrobek ciotki Cili (2001), Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy (2006). Laureat Literackiej Nagrody "Solidarności" w 2002 roku, nominowany do dwóch prestiżowych nagród: Śląskiego Wawrzynu Literackiego oraz Nagrody Literackiej "Nike" za książkę Nagrobek ciotki Cili. Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora osobę powszechnie lubianą i szanowaną. Dla swoich uczniów na zawsze pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM