Dyrekcja

 
Dyrektor

dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ

Biolog, ekolog roślin, specjalista ochrony środowiska. Profesor na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, gdzie od  2012 roku pełniła funkcję prodziekana ds. promocji i kontaktów z otoczeniem. Od 2017 roku współpracuje z Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ, od marca 2018 roku była z-cą dyrektora tej jednostki. Naukowo interesuje się problematyką wody w środowisku. Prowadzi badania obejmujące zagadnienia funkcjonowania zbiorników antropogenicznych. Ponadto identyfikuje usługi, jakie pełnią ekosystemy dla człowieka, w ich wymiarze przyrodniczym i ekonomicznym. Poszukuje energii w biomasie roślin porastających tereny poprzemysłowe, próbując nadać im nowe funkcje. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu funkcjonowania ekosystemów na terenach miejsko-przemysłowych w oparciu o potencjał tkwiący w różnorodności biologicznej. Propagatorka postaw prośrodowiskowych, European Browfields Manager, certyfikowany tutor, audytor systemów zarządzania. Nieustająco, jak dziecko, wpatrzona w zjawiska przyrody zachwycające jak baśń czarodziejska. Miłośniczka Czech, muzyki instrumentalnej i miejsc, gdzie są najpiękniejsze pola lawendy.

 

 Zastępca Dyrektora

 dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ

Historyk literatury, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor kierunków sztuka pisania, filologia klasyczna, mediteranistyka, twórcze pisanie. W 1999 roku wydał zbiór wierszy Tamagotchi w pustym mieszkaniu, za który otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny przyznawaną za najlepszy debiut roku. W 2002 roku został stypendystą tygodnika „Polityka”. Jest autorem książki poświęconej motywowi śmierci w liryce Ewy Lipskiej (Śmierć udomowiona, Katowice 2006), zbioru esejów poświęconych literaturze i przygodom jej twórców (Apelacje, Mikołów 2012) oraz monografii dotyczącej doświadczenia starości w literaturze (Wiek męski: epopeja rozkładu. Studia o motywach senilnych w poezji polskiej po 1989 roku, Katowice 2016). Jest również współautorem książki poświęconej relacjom muzyki pop i literatury (Teoretycznie o muzyce, Częstochowa 2020). W 2013 roku zbiór wierszy Starzy nieznajomi został nominowany do wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” w kategorii „Książka roku”. Publikował (naukowo i nie) w takich czasopismach jak m.in. „Pamiętnik Literacki”, „Literatura na Świecie”, „Twórczość”. Jest szefem działu Muzyka w kwartalniku „Opcje” oraz członkiem redakcji „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Zainteresowania badawcze: sztuka interpretacji, poezja współczesna, relacje literatury z fotografią i muzyką. Namiętny czytelnik literatury i słuchacz muzyki. Jeśli tylko nawierzchnia pozwala namiętnie jeździ na rolkach.  

 


 

 

Dyrektor kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie

 dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ

Historyk, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor kierunków: historia, turystyka historyczna i środkowoeuropejskie studia historyczne. Członek redakcji pism naukowych: „Śląski Almanach Powstańczy” i „Wieki Stare i Nowe”. Urodzony w Zabrzu, mieszkaniec Mysłowic. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, autor prac naukowych z historii Polski XX w. (głównie Górnego Śląska) oraz dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie. Rzeczoznawca podręcznikowy przy MEN, ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Juniorów w województwie śląskim. Członek Komisji Dydaktyki Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Autor i współautor podręcznika, zbiorów zadań i arkuszy maturalnych. Były nauczyciel w szkołach ponadpodstawowych, od dwóch dekad prowadzi zajęcia z nauczycielami i studentami przygotowującymi się do wykonywania tego zawodu.Popularyzator wiedzy o regionie, współautor m.in. internetowej platformy edukacji regionalnej „Eduś” oraz wystawy stałej pt. „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” w Muzeum Śląskim w Katowicach. Miłośnik koszykówki (przede wszystkim NBA) i muzyki rockowej (m.in. grup: The Cure, Happysad, Kult, Leningrad, Molotov, The Pixies, Tři Sestry i Zebda).

Dyrektorzy poprzednich kadencji:

 prof. dr hab. Olga Wolińska, twórca i dyrektor MISH w latach 1997 - 2012,

 Dyrektor Kolegium ISM w latach 2016-2020

 prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Literaturoznawca, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego; prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego, współtwórca i dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Członek redakcji pism naukowych: „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Świat i Słowo”, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”. W latach 2012–2015 był członkiem jury Nagrody Literackiej Nike. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”. W 2016 ukazał się jego zbiór esejów „Dobrze się myśli literaturą” (Wołowiec 2016) nagrodzony Śląskim Wawrzynem Literackim. W 2017 r. otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Dyrektor generalny Śląskiego Festiwalu Nauki.

Koordynator ds. studentów/Zastępca Dyrektora


 dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

Z urodzenia bielszczanin, z wyboru katowiczanin, socjolog miasta. Profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, którego jest od 2016 roku dyrektorem. Z Kolegium ISM UŚ jest związany od 2003 roku. Od lat, samodzielnie lub z Krzysztofem Bierwiaczonkiem, prowadzi badania nad miastami śląskimi. Ostatnio jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim tożsamości miast. Przygotowuje badania monograficzne zbiorowości mieszkańców katowickiej Superjednostki. Kontynuator badań Józefa Chałasińskiego w osadzie "Kopalnia" (Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006). Autor lub współautor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych przede wszystkim tematyce miejskiej i regionalnej. Obserwator procesów społecznych dokonujących się na Górnym Śląsku. Pasjonat Indii, gdzie chętnie by wrócił. Niezmienna fascynacja Jackiem Kaczmarskim i ciągłym odkrywaniem nowych treści w jego piosenkach. Jest też Jaromir Nohavica i powroty do The Cure i This Mortal Coil.

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM