Wymogi kierunkowe 2020/2021

Aktualizowane na bieżąco.

Architektura informacji - I stopień

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - I stopień

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - II stopień

Biologia eksperymentalne - II stopień

Biologia żywności i żywienia - II stopień

Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody - II stopień

Biologia - I stopień

Nanobiologia - II stopień

Biologia ogólna nauczycielska - II stopień

Biotechnologia roślin - II stopień

Biotechnologia środowiska - II stopień

Biotechnologia - I stopień

Chemia - I i II stopień

Doradztwo filozoficzne i coaching - I stopień

Doradztwo filozoficzne i coaching - II stopień

Doradztwo polityczne i publiczne - I stopień 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I i II stopień

Filologia angielska: amerykanistyka - II stopień

Filologia angielska: język biznesu - I stopień

Filologia angielska: język biznesu - II stopień

Filologia angielska:kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - I stopień

Filologia angielska: kultura-media-translacja - I stopień

Filologia angielska: kultura-media-translacja - II stopień

Filologia angielska: nauczycielska - II stopień

Filologia angielska: nauczycielska z językiem niemieckim - I stopień

Filologia angielska: SPRINT-WRITE - I stopień

Filologia angielska: tłumaczeniowa - II stopień

Filologia angielska: tłumaczeniowa z językiem arabskim - I stopień

Filologia angielska: tłumaczeniowa z językiem chińskim - I stopień

Filologia angielska: tłumaczeniowa z językiem japońskim - I stopień

Filologia angielska: tłumaczeniowa z językiem niemieckim - I stopień

Filologia angielska: tłumaczeniowa z językiem koreańskim - I stopień

Filologia germańska - I i II stopień

Filologia klasyczna - I i II stopień

Filologia polska - I stopień

Filologia polska - II stopień

Filologia romańska

Filologia słowiańska - I i II stopień

Filozofia - I i II stopień

Geografia - I stopień

Historia: archiwalna i zarządzania dokumentacją - I stopień

Historia: administracyjno-samorządowa - I stopień

Historia: nauczycielska - I stopień

Historia sztuki - I stopień

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - I stopień

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - II stopień

Informatyka - I i II stopień

Kogniwistyka - I i II stopień

Komunikacja cyfrowa - I stopień

Kominikacja promocyjna i kryzysowa - I stopień

Komunikacja promocyjna i kryzysowa - II stopień

Kulturoznawstwo: Estetyka miasta - II stopień

Kulturoznawstwo - Filmoznawstwo i wiedza o mediach - II stopień

Kulturoznawstwo: Komunikacja kulturowa - II stopień 

Kulturoznawstwo: Kultura literacka - II stopień

Kulturoznawstwo - Przestrzenie kultury - I stopień

Kulturoznawstwo - Teatrologia - II stopień

Kulturoznawstwo - Teoria i antropologia kultury - II stopień

Kultury mediów: Estetyka wizualności - II stopień

Kultury mediów: Komunikacja medialna - II stopień

Kultury mediów: Kultura wizualna: fotografia, film, media - II stopień

Kultury mediów: Nowe media - I stopień

Kultury mediów: Publicystyka nowomedialna - II stopień

Kultury mediów: Widowiska kulturowe - II stopień

Logopedia - I stopień

Matematyka - I stopień

Mediteranistyka - I stopień

Międzynarodowe studia polskie - I stopień

Międzynarodowe studia polskie - II stopień

Ochrona środowiska - I i II stopień

Organizacja produkcji filmowej - I stopień

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - II stopień

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - II stopień

Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką - I stopień

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - I stopień

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - II stopień

Pedagogika resocjalizacyną z profilaktyką społeczną - II stopień

Politologia - I i II stopień

Polityki miejskie - II stopień

Praca socjalna - I i II stopień

Prawo - jednolite magisterskie

Psychologia - jednolite magisterskie

Socjologia - I i II stopień

Sztuka pisania - I stopień

Turystyka historyczna - I stopień

Twórcze pisanie - II stopień

Zarządzanie zasobami ludzkimi - I stopień

 

 

 

 

 

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM