Wymogi kierunkowe (do 2019/2020)

Wymogi kierunkowe to dokumenty przygotowywany przez poszczególne wydziały, określąjące obowiązujące studentów Kolegium ISM UŚ moduły i inne wymagania konieczne do zrealizowania danego kierunku studiów. Student obowiązany jest realizować przez cały okres studiów te wymogi kierunkowe, które były obowiązujące w roku, w którym rozpoczął on studia na danym kierunku i stopniu studiów. Jeżeli w danym roku nie przyjęto nowych wymogów - studenta obowiązują ostatnie przyjęte wymogi kierunkowe.

Prosimy o uważną lekturę wymogów - pod/poza tabelami mogą znajdować się ważne informacje dodatkowe, np. dotyczące specjalizacji, przedmiotów do wyboru.

Wszelkie zmiany w wymogach powinny być ustalane z jednostką, która je wydała, po uprzedniej konsultacji z Sekretariatem lub/i Dyrekcją Kolegium. 

W trakcie aktualizacji!

do roku akademickiego 2019/2020


Wydział Artystyczny

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Filologiczny

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Wydział Teologiczny 


Brak wymogów w danym roku akademickim oznacza, że należy realizować wymogi z roku poprzedniego.


Minima programowe dla studentów MISH znajdują się na stronie MISH.

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM