Akty prawne/Podania/Opłaty

 
Akty prawne
Podania       
Opłaty   
 
Akty prawne

Dokumentami dotyczącymi studiów na Uniwersytecie Śląskim są:

Polecamy skorzystać również z Niezbędnika opracowanego przez studentów w ramach Modułu zespołowego ISM: https://issuu.com/uniwersytetslaski/docs/informator_ism

Podania
Drogą elektroniczną, poprzez podanie w USOSWeb:

Podania związane z tokiem studiów, m.in. przedłużenie terminu złożenia dokumentacji rozliczenia sesji, korekty w indywidualnym semestralnym planie studiów, wniosek o wydanie duplikatu/drugiego egzemplarza indeksu lub legitymacji, prośba o uznanie efektów kształcenia z poprzednich studiów, podanie o urlop dziekański -  należy składać za pośrednictwem systemu USOSWeb: https://usosweb.us.edu.pl/.

Wnioski rozpatruje zastępca dyrektora Kolegium ISM w godzinach swoich dyżurów. Aby wniosek był rozpatrzony, należy złożyć go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dyżuru (ze względu na opóźnienie w transmisji danych)

Na piśmie, do Sekretariatu Kolegium ISM, zgodnie z poniższymi wzorami:

Wzory druków związane z obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/inżynierskiej znajdują się w zakładce → Do pobrania.

Opłaty za studia

Student Kolegium ISM UŚ może ponosić opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach (powtarzanie modułu, powtarzanie semestru) z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym także po wznowieniu studiów.

Tabela wysokości opłat dostępna → tutaj

Student ponosi opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej i indeksu oraz ich duplikatów i innych dokumentów, zgodnie z tabelą dostępną → tutaj

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM