Wsparcie materialne

Szczegółowe informacje na temat wsparcia materialnego studentów, a więc stypendiów, zapomóg, nagród i innych, znajdują się na stronie: https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/swiadczenia-stypendia-i-zapomoga/

Aktualny terminarz składania wniosków - aktualizowany na rok akademicki 2020/2021

Stypendium socjalne

Stypendium Rektora

Stypednium Ministra

 

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM