Ważne terminy

20 września 2020 r.   termin złożenia deklaracja ewentualnej zmiany kierunku wiodącego

21 października 2020 r.   dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia termin złożenia zatwierdzonego przez Tutora programu kształcenia na semestr zimowy

31 października 2020 r.   dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia termin złożenia zatwierdzonych przez Tutora programów kształcenia na semestr zimowy

28.01.2021 - 10.02.2021   egzaminacyjna sesja zimow

18.02.2021 - 15.03.2021   egzaminacyjna sesja poprawkowa

11 marca 2021 r.   dla wszystkich lat i kierunków termin złożenia zatwierdzonych przez Tutora programów kształcenia na semestr letni

14.06.2021 - 30.06.2021   egzaminacyjna sesja letnia

1.09.2021 - 25.09.2021   egzaminacyjna sesja poprawkowa

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM