Samorząd studencki Kolegium ISM UŚ

W ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, tak samo jak w przypadku wszystkich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, funkcjonuje Rada Samorządu Studenckiego reprezentująca studentów Kolegium, którzy wszyscy razem współtworzą Samorząd Studencki, zarówno Kolegium ISM, jak i całej uczelni. Aby zostać członkiem RSS Kolegium ISM należy wystartować w wyborach, które odbywają się każdego roku w listopadzie. Rada Samorządu Studentów Kolegium ISM ma wpływ zarówno na życie Kolegium, jak i całego Uniwersytetu. Wybiera przedstawicieli studentów w Radzie Kolegium, a jej przewodniczący wchodzi w skład Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Oprócz działalności opiniodawczej członkowie Rady Samorządu służą pomocą wszystkim studentom we wszelkich sprawach związanych ze studiowaniem oraz organizują różne wydarzenia, takie jak coroczne spotkanie opłatkowe czy dzień otwarty Kolegium ISM.

RSS ISM posiada również własne biuro, które znajduje się w budynku przy ulicy Bankowej 12/3 (za Rektoratem) i jest otwarte dla wszystkich studentów Kolegium.

Kontakt z Samorządem ISMrssism.us@gmail.com lub poprzez fan page na facebooku, na którym publikowane są informacje o bieżących wydarzeniach.

Samorząd Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych 2020/2021:

1. Miłosz Pilarek - Przewodniczący RSS ISM
2. Ryszard Tyl - Zastępca Przewodniczącego RSS ISM 
3. Beniamin Brągiel
4. Tomasz Ferenz 
5. Katarzyna Kopeć
6. Karolina Koza
7. Michał Szczęsny
8. Dominik Zdebik

Dotychczasowy skład Rady Samorządu Studenckiego Kolegium ISM:

Maciej Malik - Przewodniczący RSS Kolegium ISM; Miłosz Pilarek - Wiceprzewodniczący RSS Kolegium ISM; Maciej Szostak - koordynator do spraw kół naukowych RSS Kolegium ISM; Dominik Zdebik - skarbnik RSS Kolegium ISM; Kamil Soczek - sekretarz RSS Kolegium ISM; Bartosz Batko - członek RSS Kolegium ISM; Patrycja Just - członek RSS Kolegium ISM; Ryszard Tyl - członek RSS Kolegium ISM.

 

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM