Moduły Kolegium ISM UŚ

Moduły Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych

Moduły Kolegium ISM to oferta przygotowana specjalnie dla studentów studiów międzydziedzinowych i są elementem indywidualnego programu kształcenia studenta ISM. Jest to pakiet teoretycznych i praktycznych modułów, prowadzonych przez cenionych specjalistów. Celem modułów  jest rozszerzenie wiedzy studentów o podstawy różnych obszarów wiedzy oraz specyficzne problemy współczesnej nauki. Dlatego student nie powinien ograniczać się w wyborze do zajęć, które są związane z jego kierunkiem studiów. Na studiach drugiego stopnia głównym celem modułów Kolegium ISM jest poszukiwanie możliwości jak najskuteczniejszego przełożenia edukacji uniwersyteckiej na praktykę (naukową, społeczną, gospodarczą, polityczną itd.).

Studenci ISM są rejestrowani na moduły przez Sekretariat Kolegium ISM. Termin rejestracji ogłasza Sekretariat. 

Na studiach I stopnia ISM student zobowiązany jest zrealizować wybrane trzy moduły z aktualnej oferty Kolegium ISM. 

Na studiach II stopnia ISM student zobowiązany jest zrealizować: jeden moduł ISM, zajęcia w ramach modułu Wprowadzenie do pracy w zespołach oraz Problemy niejednorodne.

Na studiach jednolitych magisterskich student zobowiązany jest zrealizować wymagania dla studentów I i II stopnia łącznie - cztery moduły ISM, Wprowadzenie do pracy w zespołach oraz Problemy niejednorodne.


Studenci I stopnia ISN mogą korzystać z oferty modułów ISM.

Moduły Indywidualnych Studiów Nauczycielskich

Moduły znajdują się w programie studiów Indywidualnych Studiów Nauczycielskich.

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM