Indywidualne Studia Nauczycielskie

 

ISN

ISN - Indywidualne Studia Nauczycielskie to innowacyjny kierunek studiów kształcenia nauczycieli oferujący możliwość uzyskania równolegle:

  • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • specjalistycznego przygotowania pedagogicznego w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej,
  • wykształcenia przedmiotowego do nauczania wybranego przedmiotu.

Oprócz przygotowania nauczyciela do pracy zawodowej pod względem merytorycznym i prawnym, kształcenie w ramach ISN nastawione jest na rozwijanie pasji i świadomości uprawiania zawodu nauczyciela. Ważne jest dla nas również wzmacnianie kompetencji związanych z kształtowaniem wizerunku, świadomej komunikacji niewerbalnej oraz znajomości nowoczesnych metod pracy, w tym z użycia nowoczesnych technologii w dydaktyce. Oferta jest innowacyjna również ze względu na komponenty studiów wychodzące naprzeciw potrzebom edukacji: kształcenie międzydziedzinowe, łączenie wiedzy z różnych obszarów nauki oraz nastawienie na aktywną współpracę nauczycieli różnych przedmiotów.

Przygotowaliśmy dla Was krótki informator, zawierający wprowadzenie do Indywidualnych Studiów Nauczycielskich - → pobierz informator w pdf.

Więcej o rekrutacji na studia → na stronie IRK.

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM