Rekrutacja

REKRUTACJA W KOLEGIUM ISM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
Zapoznaj się z cyklami studiowania w Kolegium ISM UŚ → tutaj

Rejestracja na wszystkie formy studiów prowadzone w Kolegium ISM odbywa się za pośrednictwem centralnej Internetowej Rejestracji Kandydatów. Formularz do przesyłania propozycji tematów do rozmowy rekrutacyjnej (ISM) oraz eseju (ISN) kandydat otrzymuje podczas rejestracji. Rejestracja elektroniczna została uruchomiona 15 lipca 2020 r.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego znajdziecie Państwo na stronie Działu Kształcenia:

→ dla Indywidualnych studiów międzydziedzinowych I stopnia

→ dla Indywidualnych studiów międzydziedzinowych II stopnia

→ dla Indywidualnych Studiów Nauczycielskich (ISN) - nowy kierunek studiów od tego roku!

 

Rozmowa kompetencyjna jest wyjątkowym i najważniejszym etapem postępowania kwalifikacyjnego w Kolegium ISM. Rozmowa ma na celu sprawdzenie, czy kandydat jest gotowy na samodzielne, interdyscyplinarne studia. W przypadku ISN, dodatkowo sprawdzane są predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela w kontekście kształcenia międzydziedzinowego. Celem rozmowy jest sprawdzenie umiejętności przygotowania tematu, racjonalnego argumentowania, samodzielnego myślenia i wielostronnego spojrzenia na dane zagadnienie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej student nie posługuje się żadnymi materiałami pomocniczymi.

 

Kandydat na Indywidualne studia międzydziedzinowe I stopnia przygotowuje dwie propozycje tematów, które odzwierciedlają jego zainteresowania naukowe. Do każdego tematu należy dołączyć bibliografię (co najmniej trzy pozycje). Kandydat dostarcza tematy z bibliografią w terminie ustalonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1818. Komisja, składająca się ze specjalistów reprezentujących różne dyscypliny, wybiera jeden z tematów. O wyborze student dowiaduje się podczas samej rozmowy.

Terminy rozmów  kwalifikacyjnych  na studia I stopnia: 19 i 20 sierpnia 2020 r. w godz. 9:00 - 17:00.
O indywidualnym terminie i dokładnym miejscu rozmowy (przydział dnia i godziny), kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną najpóźniej 17 sierpnia. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych: 21.08.2020 r., godz. 12:00.

 

Kandydat na Indywidualne studia międzydziedzinowe II stopnia przygotowuje dwie propozycje tematów, które odzwierciedlają jego zainteresowania naukowe. Do każdego tematu należy dołączyć bibliografię (co najmniej cztery pozycje). Kandydat dostarcza tematy z bibliografią w terminie ustalonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1816. Komisja, składająca się ze specjalistów reprezentujących różne dyscypliny, wybiera jeden z tematów. O wyborze student dowiaduje się podczas samej rozmowy.

Terminy rozmów  kwalifikacyjnych  na studia II stopnia: 17 września  2020 r. w godz. 9:00 - 17:00.
O indywidualnym terminie i dokładnym miejscu rozmowy (przydział dnia i godziny), kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną najpóźniej 15  września. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych: 18.09.2020 r., godz. 12:00.

 

Kandydat na Indywidualne Studia Nauczycielskie (ISN) I stopnia przygotowuje dwie propozycje tematów, które odzwierciedlają jego zainteresowania naukowe i odnoszą się do problematyki: "Jaka jest przyszłość edukacji?"  Do każdego tematu należy dołączyć bibliografię - co najmniej trzy pozycje. Kandydat przesyła tematy z bibliografią w terminie do 18.08.2020 r. za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1817. Komisja, składająca się ze specjalistów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, wybiera jeden z tematów. O wyborze student dowiaduje się podczas samej rozmowy.Komisja, składająca się ze specjalistów reprezentujących różne dyscypliny zapoznaje się z materiałami i stanowi to punkt wyjścia do rozmowy z kandydatem.

Terminy rozmowy  kwalifikacyjnej: 24  sierpnia 2020 r. w godz. 9:00 - 17:00.
O indywidualnym terminie i dokładnym miejscu rozmowy (przydział dnia i godziny), kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną najpóźniej 21 sierpnia. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych: 25.08.2020 r., godz. 12:00.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy w godzinach pracy Sekretariatu Kolegium ISM do konsultacji w sprawie podjęcia studiów w naszym Kolegium. Pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania zarówno związane z przystąpieniem do rekrutacji (np. jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej), formalną stroną studiowania (m.in. na czym polega indywidualny plan studiów, jak wygląda uczestnictwo w zajęciach), jak i inne pytania związane z ideą studiowania międzydziedzinowego.

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM