Cudzoziemcy

Pełna informacja dotycząca studiowania Cudzoziemców na Uniwersytecie Śląskim jest dostępna na stronie głównej UŚ (tutaj), a informacji udziela Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego (admission@us.edu.pl).

Kontakt

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM