Aktualności

Seminarium Szybkiego Reagowania #3

Zapraszamy na SSR #3: Granice wolności słowa na uniwersytecie

Więcej

Seminarium Szybkiego Reagowania #2

Seminarium 2: Język płci - dlaczego spieramy się o końcówki?
9 stycznia 2020, godzina 17

Więcej

O odwadze z prof. Przemysławem Czaplińskim

Zapraszamy do Ronda Sztuki na spotkanie z prof. Przemysławem Czaplińskim, wybitnym krytykiem literackim

Więcej

Seminarium Szybkiego Reagowania

Zapraszamy na Seminarium Szybkiego Reagowania "Co można zrobić z hostią?"

Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

O kolegium

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Unwiersytetu Śląskiego to dydaktyczna jednostka międzywydziałowa, powołana 18 lutego 2014 roku z połączenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodnicznych. Jej zadaniem jest organizacja studiów międzydziedzinowych na Uniwersytecie Śląskim.

Kolegium kieruje Dyrektor ISM przy pomocy zastępcy oraz Rada ISM.

Kolegium prowadzi następujące studia międzydziedzinowe:

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe (studia I i II stopnia)

Indywidualne Studia Międzyobszarowe (studia I i II stopnia, do wygaszenia)

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (do wygaszenia)

Kontakt


Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

Kontakt

W dokumentacji innojęzycznej Kolegium ISM posługuje się następującymi nazwami:

Kolegium ISM:

angielski: University of Silesia College of Interdisciplinary Individual Studies
niemiecki: Kolleg für Interdisziplinäres Individuelles Studium der Schlesischen Universität zu Katowice
rosyjski: Многопрофильный Колледж Индивидуального Обучения Силезского Үниверситета
francuski: Collège Universitaire des Hautes Etudes Individuelles Pluridisciplinaires
hiszpański: Colegio de Estudios Individuales Interdepartamentales de la Universidad de Silesia

MISH:

angielski: Inter-Faculty Individual Studies in Humanities
francuski: Études Individuelles Pluridisciplinaires en Sciences Humaines

Kontakt


Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl