Aktualności

Laureatka Diamentowego grantu MNiSW z Kolegium ISM!

Studentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych laureatką  Diamentowego grantu

Więcej

Stypendia MNiSW dla studentów na rok ak. 2020/2021

Ogłoszono terminy naboru wniosków do MNiSW o stypendia dla studentów!

 

 

Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

O kolegium

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Unwiersytetu Śląskiego to dydaktyczna jednostka międzywydziałowa, powołana 18 lutego 2014 roku z połączenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodnicznych. Jej zadaniem jest organizacja studiów międzydziedzinowych na Uniwersytecie Śląskim.

Kolegium kieruje Dyrektor ISM przy pomocy zastępcy oraz Rada ISM.

Kolegium prowadzi następujące studia międzydziedzinowe:

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe (studia I i II stopnia)

Indywidualne Studia Międzyobszarowe (studia I i II stopnia, do wygaszenia)

Indywidualne Studia Nauczycielskie (studia I stopnia)

Kontakt


Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM

Kontakt

W dokumentacji innojęzycznej Kolegium ISM posługuje się następującymi nazwami:

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ:

angielski: University of Silesia College of Interdisciplinary Individual Studies
niemiecki: Kolleg für Interdisziplinäres Individuelles Studium der Schlesischen Universität zu Katowice
rosyjski: Многопрофильный Колледж Индивидуального Обучения Силезского Үниверситета
francuski: Collège Universitaire des Hautes Etudes Individuelles Pluridisciplinaires
hiszpański: Colegio de Estudios Individuales Interdepartamentales de la Universidad de Silesia

MISH:

angielski: Inter-Faculty Individual Studies in Humanities
francuski: Études Individuelles Pluridisciplinaires en Sciences Humaines

Kontakt


Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, pok. 140-142
40-007 Katowice

32 359 13 05
32 359 20 59


ism@us.edu.pl

https://www.facebook.com/KolegiumISM